Benisuzume

Benisuzume

Highly intelligent gauna that took on Hoshijiro Shizuka’s appearance.

Comments

Information

Ranking:View

Relevant

 Kobayashi
 Sasaki
Izana Shinatose
Lala Hiyama
Nagate Tanikaze
Yure Shinatose
 Ochiai
En Honoka
Hiroki Saitou
Ichirou Seii
Kouichi Tsuruuchi
Mozuku Kunato

Links