Hiroki Saitou

Hiroki Saitou

Tanikaze’s grandfather who also taught Tanikaze how to pilot guardians. Saito was Sidonia’s former ace pilot.

Comments

Information

Ranking:View
Source:Wikipedia

Relevant

 Kobayashi
 Sasaki
Izana Shinatose
Lala Hiyama
Nagate Tanikaze
 Ochiai
En Honoka
Ichirou Seii
Kouichi Tsuruuchi
Mozuku Kunato
Norio Kunato
Ren Honoka

Links