Kenjirou Shirasu

Kenjirou Shirasu

Shirasu was a second year in Seidou High School and his position is a right fielder. He was noted as a reliable defender, being able to see through the batters positions and then adjust his own position in defense accordingly.

Shirasu got along well with Kawakami.

Comments

Information

Ranking:View

Relevant

Kazuya Miyuki
Eijun Sawamura
Haruichi Kominato
Jun Isashiki
Kenta Maezono
Norifumi Kawakami
Rei Takashima
Ryousuke Kominato
Sachiko Umemoto
Takako Fujiwara
Youichi Kuramochi
Yui Natsukawa

Links