Information

Ranking:View
Team:Karasuno High
Age:26
Height:178.2 cm
Weight:72.2 kg
Birthday:April 5

Relevant

Shouyou Hinata
Tobio Kageyama
Kei Tsukishima
Ryuunosuke Tanaka
Yuu Nishinoya
Asahi Azumane
Koushi Sugawara
Tadashi Yamaguchi
Chikara Ennoshita
Daichi Sawamura
Ittetsu Takeda
Kiyoko Shimizu

Links