Information

Ranking:View
Team:Karasuno High
Age:26
Height:178.2 cm
Weight:72.2 kg
Birthday:April 5

Relevant

Shouyou Hinata
Tobio Kageyama
Yuu Nishinoya
Kei Tsukishima
Koushi Sugawara
Tadashi Yamaguchi
Ryuunosuke Tanaka
Daichi Sawamura
Kiyoko Shimizu
Asahi Azumane
Chikara Ennoshita
Ittetsu Takeda

Links