Gakushu

Gakushu

Anime

IkkitousenIkkitousen: Dragon DestinyIkkitousen: Great GuardiansIkkitousen: Xtreme XecutorIkkitousen: Shuugaku Toushi Keppuuroku

Comments

Information

Ranking:View

Relevant

Genjou Kakouton
Hakufu Sonsaku
Koukin Shuuyu
Moutoku Sousou
Shimei Ryomou
Unchou Kan'u
Chuukou Kyocho
Ekitoku Chouhi
Gentoku Ryuubi
Goei
Hakugen Rikuson
Koumei Shokatsuryou

Links