Action
User
Object
Key
Old
New
Date
Med
SoundTrack.Lyrics.Romaji
empty
Akuma no ryouri no reshipi hatsu koukai Shokuzai no choutatsu no haadoru ga takai Yami no yami no yami no yami no Yami nabe wa gouhou Taberenai toka itteru yatsu wa Ima sugu ni Go Home! Tte no wa joudan Denshi renji de atatamete Yawarakaku shitara nabe ni buchikome Ato wa gutsugutsu to Mikka miban nikondara kanseida Iya , namanie ka ? Aji shimitenna Yappa kansei ka Yami nabe Gutsugutsu Koto koto Atsuatsu Yami nabe Gutsugutsu Koto koto Atsuatsu Akuma mo janku fuudo bakkari ja koukai Kou miete mo kekkou kenkou ishiki ga takai Yami no yami no yami no yami no Ajitsuke wa noukou Taberenai toka itteru yatsu wa Ima sugu ni Go Home! Tte no wa joudan Dendou mikisaa de kakimazete Shiboritate no ekisu o nagashikome Ato wa gutsugutsu to Mikkamiban nikondara kanseida Yami nabe Gutsugutsu Koto koto Atsuatsu Yami nabe Gutsugutsu Koto koto Atsuatsu
Med
SoundTrack.Tags[3]
empty
female
Med
SoundTrack.Tags[3]
empty
empty
Med
SoundTrack.Tags[2]
empty
vocal
Med
SoundTrack.Tags[2]
empty
empty
Med
SoundTrack.Tags[1]
empty
ending
Med
SoundTrack.Tags[1]
empty
empty
Med
SoundTrack.Tags[0]
anime:
anime:Okl9YtInR
Med
SoundTrack.Tags[0]
empty
anime:
Med
SoundTrack.Tags[0]
empty
empty
Med
SoundTrack.Title.Native
鍋奉行
Nabe Bugyou
Med
SoundTrack.Title.Canonical
Nabe Bugyou
Hot Pot Commander
Med
SoundTrack.Title.Native
empty
鍋奉行
Med
SoundTrack.Title.Canonical
empty
Nabe Bugyou
Med
SoundTrack.Media[0].ServiceID
empty
GkFqe3tZVpg
Med
SoundTrack.Media[0]
empty
{Youtube }
Med
SoundTrack
empty
empty