Oh! Production

Oh! Production is an anime production studio in Amanuma, Suginami, Tokyo, Japan. It was established in May 1970 by animators Norio Shioyama, Kōichi Murata, Kazuo Komatsubara, and Kōshin Yonekawa.

Animated:

Tsumiki no IeDevilman: Tanjou-henCello Hiki no Gauche (1982)Devilman: Yochou Sirene-hen

Produced:

Nasu: Andalusia no NatsuUmi Da! Funade Da! Nikoniko, PunMagnerobo Ga-KeenNikoniko, Pun

Links