Maiko Fujishima

Maiko Fujishima

The student body president. She also seems to have romantic feelings toward Nagase, which she comically conveys to Taichi throughout the series.

Comments

Information

Ranking:View

Relevant

Himeko Inaba
 Kaidou
Chinatsu Mihashi
Fuusenkazura
Iori Nagase
Kaoru Setouchi
Rina Yaegashi
Ryuuzen Gotou
Shingo Watase
Taichi Yaegashi
Yoshifumi Aoki
Yui Kiriyama

Links