Daiyu Taiko

Daiyu Taiko

Another man cursed with the Ryujoji clan 300 year grudge.

He is actually the soul of the “final” head of the Ryujoji clan, Ryujoji Daigo. He was revealed to be hiding in the form of Tsutsume, one of Jiyuu’s teachers.

Comments

Information

Ranking:View

Relevant

Bantaro Sanbonmatsu
Hajime Ryujoji
Jiyu Nanohana
Jubei Yagyu
Koinosuke Odago
Kozaru
Masakane Tsutsume
Mikage Tsumura
Otome Shirahatamaru
Ozaru
Sachi Toyama
Sai Nanohana

Links