Hayami

Hayami

An exceptionally extravagant Shiki who aids in the Kirishiki family’s plans by running their fake funeral home service.

Comments

Information

Ranking:View

Relevant

 Hasegawa
Ebuchi
Kanami Yano
Motoko Maeda
Nao Yasumori
Ritsuko Kunihiro
Sadaichi Tamo
Takatoshi Hirosawa
Toshio Ozaki
Yoshie Kurahashi
Sunako Kirishiki
Tatsumi

Links