Information

Ranking:View
Age:15
Birthday:September 23
Height:173cm (5'8")
Affiliation:Yuuei
Quirk:Creation
Source:Boku no Hero Academia Wikia

Relevant

Izuku Midoriya
Shouto Todoroki
Katsuki Bakugou
Ochako Uraraka
All Might
Tsuyu Asui
Fumikage Tokoyami
Tenya Iida
Eijirou Kirishima
Denki Kaminari
Shouta Aizawa
Mina Ashido

Links