Ikuyoshi Sasaki

Ikuyoshi Sasaki

Ikuyoshi was a host with Haru, but then quit when Haru did. He opened a cafe together with Haru.

Comments

Information

Ranking:View

Relevant

Aki Kaidou
Haru Kaidou
Ren Kaidou
Shima Kaidou
Haruko Daniela Dieckmann
Juuzen Kurosaki
Kiri Kondou
Mikiko Kashiwagi
Seiji Takamori
Shirou Takamura
Ayumi Asakura
Natsuo Shiba

Links