Seiji Takamori

Seiji Takamori

Has been friends with Haru since high school. She’s a transgender woman.

Anime

Super LoversSuper Lovers 2

Comments

Information

Ranking:View

Relevant

Aki Kaidou
Haru Kaidou
Haruko Daniela Dieckmann
Ikuyoshi Sasaki
Juuzen Kurosaki
Kiri Kondou
Mikiko Kashiwagi
Ren Kaidou
Shima Kaidou
Shirou Takamura
Ayumi Asakura
Natsuo Shiba

Links