Ryou Yoshizawa

Ryou Yoshizawa

Ryou Yoshizawa is one of the three children spirits who roam Heavenly Host Elementary School and the first victim of the murder case that took place in it.

Comments

Information

Ranking:View
Age:8
Height:126cm
Weight:23.4kg
Birthdate:January 8, Capricorn
Blood Type:O type

Relevant

Ayumi Shinozaki
Mayu Suzumoto
Naomi Nakashima
Sachiko Shinozaki
Sakutaro Morishige
Satoshi Mochida
Seiko Shinohara
Tsuji Tokiko
Yoshikazu Yanagihori
Yoshiki Kishinuma
Yui Shishido
Yuka Mochida

Links