Information

Ranking:View
Birthday:December 3 (Sagittarius)
Blood type:O
Height:158 cm
Source:Renna's Translations

Relevant

Haruki Serizawa
Miou Aida
Natsuki Enomoto
Saku Akechi
Sena Narumi
Souta Mochizuki
Yuu Setoguchi
Hina Setoguchi
Kotarou Enomoto
Koyuki Ayase
Midori Hamanaka

Links