Tsu's anime list

Tsu
Gintama
5
+
/
201
8.0
Pokemon
10
+
/
276
7.0