Densetsu no Yuusha no Densetsu

Episode 17

殲滅せんめつ(イーノ・ドゥーエ)

Thu, 28 Oct 2010