FinalFantasy XIV ranking list

#PlayerClassLevelItem Level
1.Akyoto
Akyoto
White Mage70383
2.BlizzardBlizzardPaladin66256
3.MithirMithirPaladin59133