Gakuto

Gakuto

Kokutou’s friend from high school.

Anime

Kara no Kyoukai 2: Satsujin Kousatsu (Zen)Kara no Kyoukai 3: Tsuukaku ZanryuuKara no Kyoukai 7: Satsujin Kousatsu (Kou)

Comments

Information

Ranking:View

Relevant

Mikiya Kokutou
Shiki Ryougi
Touko Aozaki
Azaka Kokutou
Daisuke Akimi
Lio Shirazumi
Father Ryougi
Fujino Asagami
Keita Minato
Otoko Hotaruzuka
Souren Araya

Links